THÔNG BÁO
Thông tin về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia năm 2020 "Quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc Việt Nam" do Viện Tài nguyên môi trường Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức
13/03/2020 17:06
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông tin tới quý giảng viên, học viên, sinh viên và những người quan tâm về Hội thảo Khoa học Quốc gia năm 2020 "Quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc Việt Nam" do Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Chi tiết tại File đính kèm:

Tệp đính kèm: 1. Thông báo(1,45 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác