Thứ năm, 15/10/2020 - 17:47

Học viện Quản lý giáo dục Tập huấn cho đội ngũ giảng viên, chuẩn bị triển khai bồi dưỡng 4000 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường phổ thông trên cả nước
Ngày 15/10/2020 Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Tập huấn cho đội ngũ giảng viên, chuẩn bị triển khai bồi dưỡng module 02 và 03 cho 4000 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường phổ thông trên cả nước theo nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao phó.

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phát biểu khai mạc tập huấn

Chương trình Tập huấn có sự tham dự của GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; TS. Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; TS. Vũ Đình Chuẩn, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chuyên gia tư vấn độc lập Ban Quản lý Chương trình ETEP; cùng toàn thể giảng viên quản lý giáo dục trực tiếp tham gia nhiệm vụ bồi dưỡng sắp tới của Học viện Quản lý giáo dục và 08 trường sư phạm thuộc Chương trình ETEP (tham dự Tập huấn qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến).

TS. Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chương trình Tập huấn nhằm mục đích giúp đội ngũ giảng viên Quản lý giáo dục tiếp cận với những nội dung cốt lõi của tài liệu bồi dưỡng thuộc module 2 và module 3, chuẩn bị triển khai bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên phổ thông cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán trên cả nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý giáo dục, quản lý hoạt động dạy học,… tại các trường phổ thông gắn với triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục.

PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục

Một số hình ảnh

Thạch Thảo

Số lần đọc: 197
Các bài đã đăng