Thứ hai, 05/10/2020 - 16:28

Nghiệm thu Tài liệu module 2,3,4 bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Thực hiện Quyết định số 2880/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 2881/QĐ-BGDĐT ngày 2/10/2020 về việc thành lập các Hội đồng nghiệm thu các module 2,3,4 bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT) thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngày 05/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội đồng nghiệm thu các tài liệu trên tại Học viện Quản lý giáo dục.

Quang cảnh Hội đồng nghiệm thu tài liệu bồi dưỡng module 2,3,4 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Học viện Quản lý giáo dục

Tới dự và chỉ đạo hoạt động nghiệm thu tài liệu có TS. Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS. Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học; TS. Phạm Hùng Anh, Cục trưởng Cục Cơ sở Vật chất; TS. Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Chương trình ETEP; TS. Trần Đình Châu, Phó Ban chỉ đạo đổi mới Chương trình, Sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo; GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện; Bà Võ Kiều Dung, Chuyên gia thuộc Ngân hàng Thế giới (WB); cùng các trưởng nhóm và thành viên Ban biên soạn tài liệu module 2,3,4 thuộc 8 trường Sư phạm và Học viện Quản lý giáo dục tham gia chương trình ETEP. 

TS. Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu Khai mạc

Phát biểu Khai mạc hoạt động nghiệm thu các module 2,3,4 bồi dưỡng giáo viên và CBQLCSGDPT thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, TS. Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận và đánh giá cao thành công bước đầu của chương trình trong việc triển khai bồi dưỡng module 01 cho các CBQL và GV phổ thông cốt cán trong năm 2019. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tin tưởng với đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, cùng với sự nỗ lực, tâm huyết của Ban lãnh đạo và đội ngũ các chuyên gia, giảng viên cao cấp thuộc 08 trường Sư phạm và Học viện Quản lý giáo dục, việc triển khai bồi dưỡng module 2,3,4 thuộc chương trình trong năm 2020 sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp như mong đợi từ phía World Bank và Lãnh đạo Bộ, thiết thực trang bị những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nền tảng cần thiết cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, phát huy tính chủ động, sáng tạo cho đội ngũ này, góp phần nâng cao chất lượng của giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục

TS. Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học

Bà Võ Kiều Dung, Chuyên gia Ngân hàng thế giới phụ trách Chương trình ETEP

Một số hình ảnh

Thạch Thảo

Số lần đọc: 1120
Các bài đã đăng
Xem tất cả