Thứ tư, 28/10/2020 - 17:55

Học viện Quản lý giáo dục: Vận dụng các phương pháp tiên tiến, hiện đại trong chương trình bồi dưỡng 4000 Hiệu trưởng/Hiệu phó phổ thông thuộc Chương trình ETEP
Từ ngày 26/10/2020, Học viện Quản lý giáo dục chính thức khởi động chương trình bồi dưỡng Module 02 “Quản trị nhân sự trong nhà trường phổ thông” cho hơn 4000 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường phổ thông trên cả nước.

Lớp bồi dưỡng module 02 dành cho Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường phổ thông do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức năm 2020

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ chiến lược thuộc Chương trình ETEP do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Học viện Quản lý giáo dục cùng 07 trường sư phạm chủ trì thực hiện, ngay từ đầu năm, Học viện Quản lý giáo dục đã hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng Module 02 và Module 03 theo yêu cầu của chương trình.

Học viện đã mời những chuyên gia hàng đầu, có uy tín và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực quản lý giáo dục, quản trị nguồn nhân lực ,… trực tiếp tham gia giảng dạy Module 02. Chương trình bồi dưỡng được tổ chức tại các Trung tâm Tập huấn, Trung tâm Hội nghị thuộc thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp cùng phương thức tổ chức bồi dưỡng tiên tiến, tích hợp ứng dụng Công nghệ 4.0 trong giảng dạy, bồi dưỡng. Chương trình đã mang tới cho các học viên những trải nghiệm hết sức thú vị, làm giàu thêm vốn kiến thức lý luận khoa học quản lý giáo dục, làm phong phú hơn kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ quản lý cốt cán của ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết 29.

Báo cáo viên chương trình bồi dưỡng vận dụng mã QR trong đưa ra tình huống quản lý, khuyến khích sự tích cực, sáng tạo của học viên

Các học viên tích cực chia sẻ kinh nghiệm quản lý theo nhóm ứng với từng cụm trường

Thạch Thảo

Số lần đọc: 488
Xem tất cả