Thứ tư, 27/01/2021 - 17:51

Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ngày 27/01/2021, Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục trang trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có GS.TS Phạm Quang Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục, Chủ tịch Hội đồng Học viện; PGS.TS Trần Hữu Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện cùng toàn thể cán bộ Đảng viên Học viện Quản lý giáo dục.

GS.TS Phạm Quang Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục

Năm 2020, Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ về Lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ Chính trị; Lãnh đạo công tác tư tưởng; Lãnh đạo công tác tổ chức; Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; cũng như lãnh đạo các đoàn thể nhân dân.

Phát biểu Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục, GS.TS Phạm Quang Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định quyết tâm của toàn thể Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện trong việc phát huy vai trò lãnh đạo, tiên phong của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị do Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo giao phó. GS.TS Phạm Quang Trung cũng yêu cầu mỗi cán bộ Đảng viên của Học viện kiên định lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, không ngừng tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của Học viện Quản lý giáo dục.

Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục trao giấy khen cho các Tổ chức cơ sở Đảng và các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

PGS.TS Trần Hữu Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục

Quang cảnh Hội nghị

Đại diện các Tổ chức cơ sở Đảng phát biểu tham luận tại Hội nghị

Thạch Thảo

Số lần đọc: 215
Xem tất cả