Thứ hai, 22/03/2021 - 17:36

Nghiên cứu sinh Hoàng Sỹ Tương bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục
Vừa qua, nghiên cứu sinh Hoàng Sỹ Tương, nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục, mã số: 9140114 đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ với đề tài “Phát triển đội ngũ giảng viên ngành An toàn Thông tin ở các trường đại học khối quốc phòng an ninh trong bối cảnh hiện nay”.

NCS. Hoàng Sỹ Tương bảo vệ Luận án trước Hội đồng cấp Học viện

Trên cơ sở khảo cứu thực tiễn công tác phát triển đội ngũ giảng viên, đặc biệt là các giảng viên ngành an toàn thông tin tại các trường đại học thuộc khối quốc phòng an ninh hiện nay, Nghiên cứu sinh đã đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ này, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội, an ninh mạng,… trong bối cảnh hiện nay.

GS.TS Phạm Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận án của NCS Hoàng Sỹ Tương phát biểu chúc mừng NCS và Học viện

GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, cán bộ hướng dẫn khoa học của NCS Hoàng Sỹ Tương

Các Nhà Khoa học trong Hội đồng đánh giá Luận án của NCS. Hoàng Sỹ Tương

NCS tặng hoa tri ân Cán bộ hướng dẫn khoa học và Hội đồng

 

Một số hình ảnh

Thạch Thảo

 

 

Số lần đọc: 234
Xem tất cả