Thứ bảy, 14/12/2019 - 18:5

Bế mạc Kiểm đếm các chỉ số liên kết giải ngân thực hiện Chương trình ETEP giai đoạn 2017- 2019
Sau 03 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, hoạt động kiểm đếm các chỉ số liên kết giải ngân thực hiện Chương trình ETEP tại Học viện Quản lý giáo dục đã chính thức bế mạc. Các kết quả kiểm đếm cho thấy sự đầu tư tâm huyết, đảm bảo đúng quy trình và chất lượng trong từng hoạt động do Học viện Quản lý giáo dục triển khai trong khuôn khổ Chương trình ETEP, khẳng định năng lực và hiệu quả hoạt động cao của Học viện trong thời gian qua.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng Học viện Quản lý giáo dục

Tham dự buổi Lễ Bế mạc có PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng Học viện Quản lý giáo dục; PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Chương trình ETEP; TS. Trần Thị Hoài, Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng đoàn Kiểm đếm độc lập (IVA) tại Học viện Quản lý giáo dục, các thành viên đoàn kiểm đếm cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Học viện Quản lý giáo dục.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo

TS. Trần Thị Hoài, Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng đoàn Kiểm đếm độc lập (IVA)

Tại buổi làm việc, TS.Trần Thị Hoài, Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng đoàn Kiểm đếm độc lập (IVA) tại Học viện Quản lý giáo dục công bố các kết quả kiểm đếm cho thấy sự nghiêm túc, đảm bảo đúng chất lượng, quy trình trong các hoạt động thuộc Chương trình ETEP do Học viện Quản lý giáo dục triển khai. Ghi nhận những nỗ lực trong công tác phát triển năng lực của Học viện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Chương trình ETEP nói riêng và các nhiệm vụ chiến lược do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao phó nói chung, TS. Trần Thị Hoài đã thay mặt đoàn Kiểm đếm đưa ra những góp ý đối với Báo cáo tự đánh giá TEIDI 2017, 2019 và Thỏa thuận PA của Học viện, góp phần giúp Học viện xây dựng kế hoạch phát triển năng lực trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Chương trình.

Một số hình ảnh của buổi Lễ

Thạch Thảo

Số lần đọc: 1376
Các bài đã đăng
Xem tất cả