Thứ ba, 15/12/2020 - 0:14

Học viện Quản lý giáo dục tiếp tục triển khai bồi dưỡng module 03 “Quản trị tài chính nhà trường phổ thông” cho các Hiệu trưởng/Hiệu phó phổ thông trên cả nước
Ngày 12/12/2020, Học viện Quản lý giáo dục chính thức Khai mạc đợt bồi dưỡng Module 03 “Quản trị tài chính nhà trường phổ thông theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình” tại thành phố Đà Nẵng cho học viên là các Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phổ thông các tỉnh miền Trung trong khuôn khổ chương trình ETEP.

Quang cảnh Lễ Khai mạc Khóa bồi dưỡng Module 03 thuộc Chương trình bồi dưỡng 4000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng

Phát biểu Khai mạc đợt bồi dưỡng, GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục chia sẻ với toàn thể học viên khóa bồi dưỡng về vấn đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các nhà trường hiện nay. GS.TS Phạm Quang Trung khẳng định tự chủ về tài chính vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với mỗi nhà trường, đòi hỏi từ đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo cho tới mỗi giáo viên cần chủ động, tích cực và không ngừng đổi mới sáng tạo cả về tư duy cũng như phương pháp, đáp ứng những yêu cầu của phát triển kinh tế- xã hội đất nước. Thông qua khóa bồi dưỡng, GS.TS Phạm Quang Trung hy vọng tinh thần đổi mới giáo dục sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi tới các địa phương trên cả nước, góp phần giúp toàn ngành giáo dục thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra, phát triển nền giáo dục theo tinh thần của Nghị Quyết 29.

PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục triển khai tới các học viên Hệ thống học tập trực tuyến LMS

TS. Vũ Đình Chuẩn, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo cáo viên đợt bồi dưỡng

Một số hình ảnh

Thạch Thảo

 

Số lần đọc: 457
Xem tất cả