Thứ bảy, 16/01/2021 - 18:2

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Loan bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục
Ngày 13/01/2021, Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Loan, nghiên cứu sinh khóa 05 chuyên ngành Quản lý giáo dục đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ “Quản lý đánh giá kết quả học tập của sinh viên ngành Quản lý giáo dục theo tiếp cận năng lực”.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Loan bảo vệ Luận án Tiến sĩ trước Hội đồng đánh giá cấp Học viện

Thông qua khảo cứu thực tiễn công tác đánh giá kết quả học tập của sinh viên chuyên ngành Quản lý giáo dục tại các Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; Học viện Quản lý giáo dục và các trường đại học khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Loan đã đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đánh giá kết quả học tập, thông qua đó góp phần phát triển chất lượng đào tạo bậc đại học chuyên ngành quản lý giáo dục hiện nay.

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục, Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận án của NCS Nguyễn Thị Loan

Hội đồng đánh giá Luận án của Nghiên cứu sinh Nguyên Thị Loan

PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

PGS.TS Hà Thế Truyền, Cán bộ hướng dẫn Khoa học của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Loan

Một số hình ảnh

Thạch Thảo

 

 

 

Số lần đọc: 338
Xem tất cả