Thứ bảy, 16/01/2021 - 18:6

Nghiên cứu sinh Trần Mai Phương bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục
Ngày 14/01/2021, Nghiên cứu sinh Trần Mai Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Vinschool Times City, nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ “Quản trị trường trung học cơ sở ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay”.

Nghiên cứu sinh Trần Mai Phương bảo vệ Luận án trước Hội đồng đánh giá cấp Học viện

Thông qua nghiên cứu, khảo sát thực trạng công tác quản trị nhà trường tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trường THCS ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội, tác giả luận án đã khái quát và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, quản trị  nhà trường tại các cơ sở giáo dục này, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông ngoài công lập trong bối cảnh hiện nay.

PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục, Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận án của NCS Trần Mai Phương

PGS.TS Đặng Quốc Bảo, đại diện Cán bộ hướng dẫn Khoa học của Nghiên cứu sinh

TS. Trịnh Văn Cường, Trưởng Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục, đại diện cơ sở đào tạo của NCS

Hội đồng đánh giá Luận án của NCS

Nghiên cứu sinh Trần Mai Phương tặng hoa tri ân cán bộ hướng dẫn khoa học 

Một số hình ảnh 

Thạch Thảo

Số lần đọc: 257
Xem tất cả