Thứ sáu, 25/06/2021 - 10:1

Thông báo Tuyển sinh hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Quản lý giáo dục và Công nghệ thông tin năm 2021

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc Tuyển sinh hệ đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2021 (Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm):

Thông báo tuyển sinh chương trình liên thông 2021

Số lần đọc: 828
Các bài đã đăng
Xem tất cả