Thứ bảy, 14/08/2021 - 15:58

Hội nghị Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục
Vừa qua, Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Trong 06 tháng đầu của năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc, Học viện Quản lý giáo dục đã kịp thời, chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ vào trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ năm học trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp; Công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, gắn với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển xã hội trong giai đoạn mới; Học viện là đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phát triển, vận dụng các chính sách về giáo dục phù hợp với yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

Hình ảnh của Hội nghị

Sau khi lắng nghe Báo cáo tham luận của đại diện các Chi bộ, đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Quản lý giáo dục đã thay mặt Đảng ủy Học viện phát biểu tổng kết Hội nghị. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng mong muốn mỗi một Đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong, nêu gương trong lĩnh vực công tác chuyên môn cũng như lĩnh vực đạo đức, lối sống để góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm và xây dựng, phát triển Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục trong sạch, vững mạnh.

Thạch Thảo

Số lần đọc: 324
Các bài đã đăng
Xem tất cả