Thứ ba, 14/09/2021 - 18:16

Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn Học viện Quản lý giáo dục năm học 2020-2021 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022
Vừa qua, Công đoàn Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2020-2021 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp.

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục

Tham dự Hội nghị có GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng Học viện; ThS. Lê Thị Thúy Nga, Chủ tịch Công đoàn Học viện; TS. Đào Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Nữ Công Học viện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Học viện cùng đại diện các Công đoàn bộ phận tham dự trực tuyến.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng Học viện

Hội nghị đã lắng nghe và nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết công tác Công đoàn của Học viện Quản lý giáo dục năm học 2020-2021 và bản phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022 do đ/c Lê Thị Thúy Nga, Chủ tịch Công đoàn trình bày tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm chăm lo cho đời sống của đội ngũ cán bộ viên chức, giảng viên, người lao động của Học viện cũng như công tác tuyên truyền, triển khai các chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo…

ThS. Lê Thị Thúy Nga, Chủ tịch Công đoàn Học viện

Báo cáo tham luận của đại diện các Công đoàn bộ phận thuộc Học viện chủ yếu tập trung vào nội dung triển khai các nhóm nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong năm học 2021-2022, phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn, góp phần phát triển Học viện.

TS. Đào Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Nữ công Học viện Quản lý giáo dục

ThS. Tô Văn Toàn, Ủy viên BCH Công đoàn Học viện

Một số hình ảnh của Hội nghị

Thạch Thảo

Số lần đọc: 369
Các bài đã đăng
Xem tất cả