Thứ ba, 28/09/2021 - 14:4

45 năm Truyền thống Học viện Quản lý giáo dục- Đơn vị đi đầu cả nước về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục

Ngày 01/10/1976, Thủ Tướng Chính phủ ký Quyết định số 190/TTg V/v thành lập Trường Cán bộ quản lý giáo dục trên cơ sở trường lý luận nghiệp vụ của Bộ Giáo dục. Đây là đơn vị tiền thân của Học viện Quản lý giáo dục và ngày 01/10 là Ngày Truyền thống của Học viện Quản lý giáo dục.

Năm 1990, Bộ Giáo dục đào tạo quyết định sát nhập 3 đơn vị: "Trường Cán bộ quản lý giáo dục","Trường Cán bộ quản lý đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề", "Trung tâm nghiên cứu tổ chức quản lý và kinh tế học giáo dục" thành "Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo".

Ngày 3/4/2006, Học viện Quản lý giáo dục chính thức được thành lập theo Quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Lễ Công bố Quyết định thành lập Học viện Quản lý giáo dục

Trong suốt 45 năm xây dựng và phát triển (01/10/1976-01/10/2021) Học viện Quản lý giáo dục luôn là đơn vị tiên phong trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của nền giáo dục nước nhà. Tập thể sư phạm Học viện đã, đang và sẽ không ngừng đoàn kết, nỗ lực, trách nhiệm và sáng tạo; phát huy các nguồn lực và tiềm năng góp phần vào sự phát triển vững mạnh của Học viện, nâng cao chất lượng, xây dựng vị thế trong khu vực cũng như vươn tới tầm quốc tế.

Video giới thiệu Học viện Quản lý giáo dục

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện  

GS.TS Phạm Quang Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục

PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện

Sứ mạng -  Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi của Học viện Quản lý giáo dục:

Sứ mạng

Học viện Quản lý giáo dục là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tư vấn về quản lý giáo dục, cung cấp nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý và nguồn nhân lực có chất lượng cao trong và ngoài ngành giáo dục, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

            Tầm nhìn

Học viện Quản lý giáo dục phấn đấu trở thành một cơ sở giáo dục đại học đa ngành với ưu thế cốt lõi là quản lý giáo dục và các ngành có liên quan mật thiết với giáo dục; hướng đến các tiêu chuẩn quốc tế về đào tạo và phát triển nguồn cán bộ quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng hiện đại của Việt Nam và thế giới.

    Giá trị cốt lõi

                                                                      Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Hợp tác 

Một số Hội thảo Khoa học Quốc gia và Quốc tế do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức thu hút sự tham dự của đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm

Chương trình Bồi dưỡng Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo do Học viện triển khai thực hiện theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Một số Chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục với sự tham gia giảng dạy của các Chuyên gia giàu uy tín, kinh nghiệm trong nước và quốc tế

Từ năm 2019, Học viện triển khai bồi dưỡng cho hơn 4000 Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán trên cả nước trong khuôn khổ của Chương trình ETEP- Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các hoạt động đào tạo Đại học, đào tạo Sau Đại học, và hợp tác không ngừng được phát triển cả về quy mô cũng như chất lượng

Học viện Quản lý giáo dục- Tự hào Truyền thống 45 năm trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý- Góp phần vào sự phát triển của nền giáo dục nước nhà!

Thạch Thảo

Số lần đọc: 389
Các bài đã đăng
Xem tất cả