Thứ hai, 29/11/2021 - 11:16

Hội thảo Khoa học “Kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến”
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2021 - 2022, ngày 29/11/2021, Khoa Ngoại ngữ - Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến”.

GS.TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phát biểu Khai mạc Hội thảo

Phát biểu Khai mạc Hội thảo, GS. TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục đánh giá cao ý nghĩa của Hội thảo đối với bối cảnh hiện nay cũng như xu thế phát triển giáo dục quốc tế. Thông qua Hội thảo, Giáo sư hy vọng xây dựng diễn đàn để giảng viên của khoa Ngoại ngữ, các đơn vị trong và ngoài Học viện giới thiệu, chia sẻ công cụ trực tuyến hỗ trợ việc dạy và học, từ đó nâng cao chất lượng bài giảng và công tác kiểm tra, đánh giá trong giảng dạy trực tuyến, đồng thời đề xuất một số cải tiến trong phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá trực tuyến tại Học viện Quản lý Giáo dục.

Cô Đỗ Thanh Tú, Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Học viện Quản lý giáo dục

Các báo cáo được trình bày trong Kỷ yếu Hội thảo phản ánh sự nỗ lực, tâm huyết của tác giả trong và ngoài Học viện cho mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm tra, đánh giá trực tuyến môn ngoại ngữ qua việc phân tích, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình ứng dụng các công cụ hỗ trợ trực tuyến, từ đó có những điều chỉnh phù hợp hơn với điều kiện thực tế.

Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp

Thạch Thảo

Số lần đọc: 276
Các bài đã đăng
Xem tất cả