Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ ba, 26/09/2017 - 16:2

Hội đồng Đánh giá đồng cấp năng lực của Học viện Quản lý giáo dục theo bộ chỉ số TEIDI
Nhằm đánh giá một cách khách quan và toàn diện mức độ phát triển năng lực của Học viện Quản lý giáo dục, đáp ứng những yêu cầu của Chương trình ETEP (Enhancing Teacher Education Program), ngày 24-25/09/2017, Học viện Quản lý giáo dục đã triển khai đánh giá đồng cấp năng lực của Học viện theo bộ chỉ số TEIDI.

Các chuyên gia thuộc Hội đồng đánh giá đồng cấp năng lực của Học viện Quản lý giáo dục

Tới dự và phát biểu tại Lễ Khai mạc hoạt động đánh giá của Học viện Quản lý giáo dục có PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hồng, Giám đốc Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng các chuyên gia tư vấn của Chương trình ETEP, nhóm chuyên gia thuộc Tổ chức Ngân hàng Thế giới (WB) và các thành viên thuộc Hội đồng đánh giá đồng cấp.

PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hồng, Giám đốc Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo

tới dự và phát biểu tại Hội đồng

Trong hai ngày làm việc, Hội đồng đã họp, nghe các báo cáo kết quả tự đánh giá và đưa ra những nhận xét khách quan đối với từng tiêu chuẩn, tiêu chí để Học viện Quản lý giáo dục bổ sung, hoàn thiện các báo cáo tự đánh giá của mình.

Một số hình ảnh  Hội đồng đánh giá đồng cấp năng lực của Học viện Quản lý giáo dục:

Ông Nguyễn Văn Đường, chuyên gia tư vấn của Chương trình ETEP đọc “Báo cáo giám sát đánh giá”

Bà Nguyễn Ngọc Ninh, đại diện nhóm chuyên gia thuộc Tổ chức Ngân hàng Thế giới phát biểu

                                                                                   Tổ Truyền thông

Số lần đọc: 2080
ban lam viec