Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ tư, 05/12/2018 - 8:43

Thông báo Hội thảo Khoa học Quốc tế “Chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD trong bối cảnh hiện nay: Xu hướng Việt Nam và Thế giới”
Ngày 06/12/2018, Học viện Quản lý giáo dục sẽ phối hợp với Chương trình ETEP (Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông) tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế với chủ đề “Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay: Xu hướng Việt Nam và thế giới”.

Mục đích chính của Hội thảo là xây dựng một diễn đàn để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách,… của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về việc nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, hướng tới thực hiện thành công nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Hội thảo tập trung vào các nội dung: 1) Đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay; 2) Vấn đề quy hoạch lại mạng lưới các trường đào tạo ngành sư phạm, các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; 3) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; 4) Bàn về chính sách, điều kiện và môi trường tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Video về Hội thảo Khoa học Quốc tế “Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay: Xu hướng Việt Nam và thế giới”

 

Số lần đọc: 2605
Xem tất cả
ban lam viec