Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ sáu, 28/12/2018 - 17:52

Học viện Quản lý giáo dục ký kết thỏa thuận thực hiện Chương trình ETEP
Vừa qua, Học viện Quản lý giáo duc đã chính thức ký kết thỏa thuận thực hiện Chương trình “Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông” (Enhancing Teacher Education Program- ETEP), Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu chính của Chương trình nhằm phát triển hệ thống trường đại học sư phạm/ Học viện chủ chốt được lựa chọn và cơ quan quản lý giáo dục để tăng cường chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (GV&CBQLCSGDPT), thông qua phát triển nghề nghiệp theo nhu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục và TS. Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Chương trình ETEP,

Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết và trao đổi thỏa thuận thực hiện Chương trình

Tham gia thực hiện Chương trình ETEP, Học viện Quản lý giáo dục có nhiệm vụ: Phát triển chương trình thạc sĩ tiên tiến về Quản lý giáo dục phổ thông; Bồi dưỡng cho 4000 cán bộ quản lý cốt cán của các cơ sở giáo dục phổ thông hiện nay; hỗ trợ tiếp tục triển khai bồi dưỡng cho hơn 2000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước và bồi dưỡng đại trà cho hơn 35.000 cán bộ quản lý giáo dục;…

Phát biểu tại Lễ ký kết thỏa thuận thực hiện Chương trình ETEP, GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục bày tỏ quyết tâm triển khai thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ của Học viện Quản lý giáo dục, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục trong bối cảnh hiện nay.

Tổ Truyền thông

Số lần đọc: 1920
Xem tất cả
ban lam viec