Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ năm, 28/05/2020 - 15:11

Bộ Giáo dục và Đào tạo Tập huấn về biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông mới
Ngày 28/05/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình tập huấn về biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020-2021. Khóa Tập huấn nhằm đưa ra định hướng về nội dung cũng như hướng dẫn cụ thể hoạt động tổ chức biên soạn và triển khai thực hiện nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học, đảm bảo tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021.

GS.TS Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục cùng đoàn chuyên gia của Học viện tham dự Tập huấn với vai trò đơn vị đầu mối bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBQLGD trên cả nước.

Theo CTGDPT 2018, nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học gồm một số vấn đề cơ bản về: 1. Lịch sử hình thành và phát triển, truyền thống quê hương; lễ hội, nghệ thuật truyền thống, di tích lịch sử, danh nhân văn hóa; phong tục, tập quán địa phương; 2. Địa lí, dân cư; cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên; ngành nghề, làng nghề truyền thống của địa phương; 3. Một số nội dung về kinh tế, xã hội, chính sách an sinh xã hội; giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống, kĩ năng sống; xây dựng nếp sống văn minh, tôn trọng kỉ cương, pháp luật; bảo vệ môi trường tự nhiên ở địa phương.

Ở cấp tiểu học, nội dung giáo dục của địa phương được tích hợp trong hoạt động trải nghiệm. Nội dung giáo dục của địa phương cấp Tiểu học còn được tích hợp hoặc sử dụng trong dạy học các môn học ở từng lớp, gắn liền với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương, đất nước; các hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị, từ thiện vì cộng đồng tại địa phương; các hoạt động xã hội và tìm hiểu một số nghề nghiệp gần gũi với học sinh…. Góp phần hình thành và phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh tiểu học.

GS.TS Phạm Quang Trung cùng đoàn chuyên gia của Học viện Quản lý giáo dục tham dự Tập huấn

Thạch Thảo

 

Số lần đọc: 129
Các bài đã đăng
ban lam viec