Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ tư, 11/04/2018 - 17:17

THỐNG KÊ CÁC ĐỀ TÀI KHCN TỪ NĂM 2015 ĐẾN 2018
Danh sách đề tài KHCN từ năm 2015 đến năm 2018 (tiếp tục update)

Năm

TÊN ĐỀ TÀI

Đơn vị

CHỦ NHIỆM

 

2015-2016

1

“Phát triển năng lực sáng tạo trong hoạt động học của sinh viên Học viện QLGD”, mã C2016-29.70

Khoa QL

TS. Nguyễn Liên Châu

 

2

“ Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đối với công tác đào tạo sinh viên hệ chính qui ngành QLGD tại HVQLD”. C2016- 29.07

Khoa QL

ThS. Trương Thị Phương Dung

 

3

“ Xây dựng hệ thống web call bằng công nghệ WEBRTC”. C2016-29.03

Khoa CNTT

ThS. Phạm Hùng

 

4

“ Năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện QLGD”.

 C2016-29.08

Khoa GD

ThS. Chu Thị Hương Nga

 

5

“ Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên thông qua hoạt động thực hành trong dạy học các học phần giáo dục tại Khoa Giáo dục- Học viện QLGD”. C2016-29.06

Khoa GD

TS. Nguyễn Thị Thanh

 

6

“ Ứng dụng hệ thống thi trắc nghiệm tại Học viện QLGD”. C2016-29.04

Khoa CNTT

ThS. Ninh Thị Thanh Tâm

 

7

“ Xây dựng qui trình thực hiện kế hoạch thi tại Học viện QLGD”. C2016-29.02

Phòng ĐBCL

PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Hằng

 

8

“ Giải pháp phát triển năng lực nghề nghiêp cho đội ngũ giảng viên trẻ Học viện QLGD trong bối cảnh hiện nay”. C2016-29.05

Viện NC

ThS. Hoàng Thị Linh Giang

 

2017-2018

1

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng khoa tại HVQLGD hiện nay

Khoa QL

ThS. Hoàng Thị Quỳnh Anh

 

2

Tổ chức, triển khai hệ thống đào tạo thực hành lập trình bằng công nghệ WebRTC tại khoa CNTT

Khoa CNTT

Ths. Phạm Hùng

 

3

Xây dựng quy trình tổ chức Đào tạo Sau đại học tại Học viện Quản lý giáo dục

 

TS. Trần Hữu Hoan

 

4

Giáo dục thị hiếu thẩm mỹ cho sinh viên Học viện Quản lý giáo dục hiện nay

Khoa Cơ bản

Ths. Đỗ Thị Thanh Hương

 

5

Tổ chức hoạt động tham vấn học đường tại các trường Trung học cơ sở

Khoa GD

TS. Hoàng Thị Quỳnh Lan

 

6

Xây dựng quy trình quản lý thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở tại Học viện Quản lý giáo dục

Phòng QLKH

Ths. Đàm Thị Phương

 

7

Phát triển năng lực tự học trong đào tạo theo tín chỉ cho sinh viên  Học viện Quản lý giáo dục

Phòng HSSV

Ths. Đặng thị Thanh Thảo

 

8

Xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch cho sinh viên Học viện Quản lý giáo dục 

Khoa CB

TS. Đỗ Thị Thanh Thương

 

 

 
Số lần đọc: 1678
ban lam viec