Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ năm, 31/05/2018 - 15:1

Thông báo số 1 Hội thảo quốc tế năm 2018
Thông báo số 1 Hội thảo quốc tế năm 2018 với chủ đề:"Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay: xu hướng Việt Nam và Thế giới"

- Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm:

1. Thông báo số 1 (Tiếng Việt) - Thông báo số 1 (Tiếng Anh)

2. Mẫu đăng ký Tiếng Việt

3. Mẫu đăng ký Tiếng Anh

 

Dưới đây là một số nội dung của Thông báo:

THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2018

"CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY: XU HƯỚNG VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI”

Để góp phần thực hiện công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay, với chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục, tham mưu, tư vấn cho Bộ Giáo dục và Đào tạo về chiến lược phát triển của Ngành, Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế năm 2018, với chủ đề:

Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay: Xu hướng Việt Nam và Thế giới.

(The quality of teachers and education managers in the curent context: the trend in Vietnam and the world)

1. Mục đích Hội thảo

Tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa các cơ sở giáo dục trong khu vực và thế giới; tạo diễn đàn cho các nhà nghiên cứu giáo dục, hoạch định chính sách, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo trong nước và quốc tế chia sẻ những quan điểm, kinh nghiệm thực tiễn và kết quả nghiên cứu về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.

2. Nội dung Hội thảo: Hội thảo tập trung các nội dung chính sau:

2.1. Đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay (Quan niệm, đề xuất các tiêu chuẩn đánh giá năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục,....)

2.2. Vấn đề quy hoạch lại mạng lưới các trường đào tạo ngành sư phạm, các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (Đánh giá kết quả đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm, ngành Quản lý giáo dục, dự báo nhu cầu về đội ngũ nhà giáo, liên kết đào tạo giữa các trường sư phạm, các khoa sư phạm và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nhà trường,...)

2.3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (Vấn đề liên kết đào tạo theo các mô hình khác nhau, tổ chức thực hiện đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục gắn với chuẩn nghề nghiệp, đề xuất các mô hình bồi dưỡng và đào tạo lại nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý, ....).

2.4. Bàn về chính sách, điều kiện và môi trường tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay (Vấn đề cơ sở vật chất, tiền lương và phụ cấp, chế độ khen thưởng đãi ngộ nhà giáo và cán bộ quản lý,... )

3. Ngôn ngữ và Sản phẩm

- Ngôn ngữ Hội thảo: tiếng Việt và tiếng Anh.

- Sản phẩm Hội thảo: Các bài viết sẽ được phản biện, thẩm định, biên tập và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo, kỷ yếu sẽ được xuất bản.

4. Địa điểm và thời gian tổ chức Hội thảo

- Địa điểm (Dự kiến): Khách sạn Melia Hà Nội, 44B, phố Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam  .

- Thời gian: 01 ngày, thứ Tư, ngày 06 tháng 12  năm 2018 .

5. Đại biểu Hội thảo

- Đại biểu quốc tế: Lãnh đạo, cán bộ quản lý, chuyên gia giáo dục, giảng viên một số trường đại học Hoa Kỳ, Úc, Singapore, Cộng hòa Pháp, New Zealand, Malaixia, Thái Lan, ...và tổ chức quốc tế như WB, ADB, UNESCO...  .

- Đại biểu trong nước: Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ GD và ĐT; viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức giáo dục trong nước, quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo, cán bộ quản lý các Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng GD và ĐT, giảng viên, giáo viên các cơ sở giáo dục các bậc học trong cả nước, NCS, Cao học...

6.Thông tin về đăng ký tham dự, bài viết

6.1.Đăng ký tham dự

 Đại biểu gửi đăng ký tham dự theo mẫu đăng ký kèm theo thông báo này trực tiếp với Ban tổ chức theo địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học, Học viện Quản lý Giáo dục, số 31 phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt  Nam, điện thoại: +84 438643501, Fax: +84 438641802, Website: http://naem.edu.vn .

Thông báo này và mẫu đăng ký có trên website của Học viện. Chi tiết cụ thể:

- Đại biểu quốc tế liên hệ: ông Lương Khánh Lượng, mobile: +84 914.821.661, email: khanhluong1407@gmail.com hoặc bà Trịnh Hồng Ngọc, mobile:+84 94 268 9339 , email: hongngoc.bacland@gmail.com ,  Học viện QLGD, 31 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Đại biểu trong nước liên hệ: bà Nguyễn Thị Hải Yến, mobile: +84 985 407 044, email: research.naem@gmail.com Học viện Quản lý Giáo dục, 31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

6.2. Thời gian nhận bài viết cho Hội thảo:

- Thời gian  nhận bài: 30 tháng 5 đến 20 tháng 07  năm 2018.

- Ban tổ chức Hội thảo xét chọn bài viết và thông báo kết quả cho các tác giả: trước 30 tháng 07 năm 2018.

- Nhận bài viết hoàn thiện (nếu bài viết cần sửa chữa): trước 15 tháng 08  năm 2018.

6.3. Thể lệ viết bài

- Ngôn ngữ bài viết: tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Dung lượng bài viết tối đa là 06 trang.

- Bài viết được trình bày theo phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 13; lề trái 3 cm, lề phải 2 cm; cách trên, dưới 2 cm. Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự a,b,c,...được ghi theo trình tự: tên tác giả, năm xuất bản, tên ấn phẩm, tập, số, nhà xuất bản, nơi xuất bản. Các tên, thuật ngữ tiếng nước ngoài ghi bằng ký tự Latin.

- Bài viết có tóm tắt, từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Bài viết sẽ không được chấp nhận nếu nội dung bài viết không liên quan đến chủ đề Hội thảo, thiếu tóm tắt, từ khóa và không trình bày theo đúng theo các yêu cầu về thể lệ trên. Bài viết gửi bản mềm qua email của các ông/bà tại Mục 6.1.       

Học viện Quản lý Giáo dục trân trọng thông báo và mong nhận được sự tham gia của các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các cá nhân quan tâm.

Trân trọng./.

Số lần đọc: 5097
Xem tất cả
ban lam viec