Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ ba, 09/08/2011 - 16:8

Quy trình xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ
Ngày 30 tháng 5 năm 2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.

Quy trình xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ là một khâu quan trọng trong hoạt động khoa học và công nghệ của một trường Đại học, sau đây, phòng Quản lý khoa học xin giới thiệu tới bạn đọc Quy trình xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học:

 Bước 1. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ
- Hằng năm, căn cứ vào định hướng, mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ của nhà nước, bộ, ngành, tỉnh, thành phố, trường đại học; nhu cầu của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội, trường đại học đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ với các cơ quan quản lý.
- Trường đại học xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở và các nội dung hoạt động khoa học và công nghệ khác của trường căn cứ vào định hướng, mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ của trường.

Bước 2. Tham gia tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Căn cứ vào danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được các cấp quản lý phê duyệt đưa ra tuyển chọn, xét chọn, trường đại học tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp.

Bước 3. Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
- Các cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được tuyển chọn, xét chọn;
- Trường đại học phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở theo quy chế hoạt động khoa học và công nghệ của mỗi trường đại học;
- Trường đại học tổng hợp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được phê duyệt và các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trình các cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ hằng năm.

Trên đây là Quy định chung về quy trình xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, song việc áp dụng vào từng cơ sở giáo dục đại học lại không hề đơn giản, vì vậy, để có một kế hoạch tốt, mỗi một cơ sở giáo dục đại học cần phải định hướng và xây dựng được mục tiêu phát triển khoa học công nghệ một cách đúng đắn và phù hợp.

                                                                                                                         N.T.H.Y
                                                                                                             Phòng Quản lý khoa học

Số lần đọc: 6562
ban lam viec