Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ ba, 05/01/2016 - 9:53

Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ thường niên 2015
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2014- 2015, sáng ngày 30/12, Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ thường niên 2015.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lê Trọng Hùng, Vụ trưởng vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Về phía Học viện Quản lý Giáo dục có:  GS. TSKH Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Học viện; PGS.TS Lê Phước Minh, Phó Giám đốc Học viện; TS. Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc học viện; cùng đông đảo các chuyên gia, nghiên cứu viên, giảng viên trong và ngoài Học viện.

GS.TSKH Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị Khoa học và Công nghệ thường niên 2015, Học viện Quản lý Giáo dục.

Tại Hội nghị, GS.TSKH. Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Học viện đã thay mặt toàn thể giảng viên, nhà nghiên cứu Học viện Quản lý Giáo dục phát biểu khai mạc Hội nghị Khoa học và Công nghệ thường niên 2015, bày tỏ lòng biết ơn tới những chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài Học viện đã cống hiến công sức vào các công trình nghiên cứu khoa học của Học viện.  Đồng thời khẳng định quyết tâm phát triển lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Học viện trong thời gian tới, để công tác nghiên cứu Khoa học thực sự trở thành một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Học viện, bên cạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý của toàn ngành.

PGS.TS. Lê Trọng Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Lê Trọng Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã sự ghi nhận và đánh giá cao những thành tích trong  lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Học viện Quản lý Giáo dục trong thời gian vừa qua; đồng thời chỉ đạo Học viện tiếp tục thực hiện những công trình nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn nhằm thiết thực đóng góp vào công cuộc đổi mới nền giáo dục nước nhà.

TS. Trần Hữu Hoan đọc báo cáo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2014- 2015 và phương hướng năm học 2015- 2016 của Học viện Quản lý Giáo dục.

Tại Hội nghị, TS. Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2014- 2015 và phương hướng năm học 2015- 2016 của Học viện Quản lý Giáo dục. Báo cáo đã khái quát thực trạng công tác nghiên cứu khoa học của Học viện với những thành tích và hạn chế nhất định. Từ đó, xây dựng định hướng cho việc phát triển nghiên cứu khoa học tại Học viện trong thời gian tới trên cơ sở phát huy những thế mạnh trong nghiên cứu và khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

Phương hướng hoạt động khoa học công nghệ năm 2016 của Học viện Quản lý Giáo dục đề cập đến 9 chương trình hành động: 1, Xây dựng định hướng và triển khai nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ; 2, Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; 3, Tổ chức hội thảo khoa học và công nghệ; 4, Tổ chức biên soạn giáo trình, học liệu; 5, Nâng cấp Tạp chí Quản lý Giáo dục, tăng cường xuất bản ấn phẩm khoa học và công nghệ; 6, Đăng ký sở hữu trí tuệ sản phẩm khoa học và công nghệ; 7, Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; 8, Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ theo quy trình khoa học9, Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ cho đội ngũ.

Tiếp theo báo cáo tổng kết, có 6 báo cáo khoa học được trình bày tại Hội nghị:

1, "Làm thế nào để Hiệu trưởng lãnh đạo thành công giáo viên dạy học phát triển năng lực Học sinh" - GS.TS Nguyễn Đức Chính; 2, "Dạy học thông qua trải nghiệm thực tế- Một phương pháp trong đào tạo cử nhân quản lý giáo dục"- ThS. Trần Thị Thịnh; 3, "Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lenin theo học chế tín chỉ"- ThS. Nguyễn Thị Như; 4, "Bàn về nghiên cứu và phát triển (R&D) trong khoa học giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam"- GS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến; 5, Báo cáo kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ "Định hướng, mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, hình thức tổ chức dạy học, đánh giá kết quả học tập và quản lý thực hiện chương trình các chuyên đề học tập tự chọn trong chương trình giáo dục THPT sau 2015"- PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền và 6, Báo cáo kết quả đề tài cấp cơ sở "Giải pháp nâng cao hiệu quả tuyển sinh cho Học viện Quản lý Giáo dục bằng các hình thức online marketing"- ThS. Đỗ Viết Tuân.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

 

GS.TS. Nguyễn Đức Chính báo cáo tại Hội nghị

ThS. Trần Thị Thịnh báo cáo tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Thị Như báo cáo tại Hội nghị

GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến báo cáo tại Hội nghị

PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền báo cáo tại Hội nghị

ThS. Đỗ Viết Tuân báo cáo tại Hội nghị

                                                                                                                                                              TTCNTT

 

Số lần đọc: 5518
ban lam viec