THÔNG BÁO
Học viện Quản lý giáo dục Thông báo Tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2021
05/01/2021 16:44
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về việc Tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2021 của Học viện:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ(1,64 MB) | 2. Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ(2,28 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác