THÔNG BÁO
Trao tặng Giải thưởng trị giá 50.000 USD của UNESCO về giáo dục cho Phụ nữ và trẻ em gái
17/03/2021 15:38
Phòng Hợp tác Quốc tế, Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về giải thưởng cống hiến trong lĩnh vực giáo dục cho Phụ nữ và trẻ em gái trị giá 50.000 USD/người:
Tệp đính kèm: 1. Giải thưởng UNESCO(1,51 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác