THÔNG BÁO
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt 01 năm 2021
29/03/2021 16:03
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Tuyển sinh trình đọ đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt 01 năm 2021 như sau:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo(503,38 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác