THÔNG BÁO
Thông báo mở các lớp bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng GD&ĐT
06/08/2021 13:01

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc mở các lớp bồi dưỡng đáp ứng chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng GD&ĐT theo Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tin chi tiết và liên hệ vui lòng xem tại file đính kèm:

Tệp đính kèm: 1. Thông báo mở lớp(662,45 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác