THÔNG BÁO
Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình "Sóng và máy tính cho em"
24/09/2021 10:29
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình "Sóng và máy tính cho em" của Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Tệp đính kèm: 1. Kế hoạch(2,41 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác