THÔNG BÁO
Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021
24/09/2021 15:05
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo(314,22 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác