THÔNG BÁO
Thông báo về việc điều chỉnh phương thức thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021
06/10/2021 10:19
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc điều chỉnh phương thức thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo(859,14 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác