THÔNG BÁO
Thông báo V/v Kết quả kỳ thi Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021 và thời gian nhận Đơn phúc khảo bài thi
13/10/2021 19:11

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo Kết quả kỳ thi Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021 và thời gian nhận Đơn phúc khảo bài thi:

Tệp đính kèm: 1. Ngành Quản lý giáo dục(6,53 MB) | 2. Ngành Tâm lý học lâm sàng(655,75 KB) | 3. Ngành Công nghệ thông tin(414 KB) | 4. Thông báo(455,98 KB) | 5. Mẫu đơn đăng ký phúc khảo(34,5 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác