THÔNG BÁO
Thông báo V/v điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành năm 2021 của Học viện Quản lý giáo dục
15/10/2021 16:56
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ các ngành năm 2021:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo điểm trúng tuyển(899,86 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác