THÔNG BÁO
Thông báo về việc nộp Luận văn Thạc sĩ của học viên các khóa 04, 05 ngành Công nghệ thông tin
15/10/2021 17:00
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc nộp Luận văn Thạc sĩ của học viên các khóa 04(2018-2020) và 05(2019-2021) ngành Công nghệ thông tin:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo nộp luận văn CNTT(1,91 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác