THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021
09/11/2021 09:05
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục; Tâm lý học lâm sàng và Công nghệ thông tin năm 2021:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo nhâp học(1,2 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác