THÔNG BÁO
Thông báo về việc đăng ký tên đề tài và tổ chức tư vấn đề cương luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học khóa 23 chuyên ngành Quản lý giáo dục
23/11/2021 18:30
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc đăng ký tên đề tài và tổ chức tư vấn đề cương luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học khóa 23 (2020-2022) chuyên ngành Quản lý giáo dục:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo(1,06 MB) | 2. Thông báo(2,48 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác