Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Hoạt động nghiên cứu Khoa học của sinh viên năm học 2016- 2017
29/11/2016 13:52
- Căn cứ Thông tư số: 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định  hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động NCKH của Học viện Quản lý giáo dục năm học 2016-2017;
- Căn cứ hợp đồng triển khai đề tài KH&CN của sinh viờn thực hiện trong năm 2016;
Phòng Quản lý khoa học thông báo tới các Khoa, các giảng viên hướng dẫn và sinh viên kế hoạch hoạt động NCKH sinh viên năm 2016 như sau:

Tệp đính kèm: 1. Thông báo(332,12 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec