Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Hoạt động nghiên cứu Khoa học của sinh viên năm học 2016- 2017
20/04/2017 15:34
Phòng Quản lý khoa học thông báo tới cácKhoa, các giảng viên hướng dẫn và sinh viên kế hoạch hoạt động NCKHsinh viên năm 2016-2017 như sau:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo(185,64 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec