Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Thông báo Hội thảo quốc tế 2017
03/07/2017 11:24
Để góp phần thực hiện công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay, với chức năng đào tạo nguồn nhân lực quản lý giáo dục, nghiên cứu và phát triển khoa học quản lý giáo dục, triển khai ứng dụng khoa học quản lý giáo dục, tham mưu, tư vấn cho các cơ quan quản lý giáo dục về chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục về phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế năm 2017, với chủ đề:

-Tiếng Việt: “Phát triển năng lực cán bộ quản lý giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”

-Tiếng Anh: Developing Competency for  Vietnamese Educational Managers in the Context of Industrial Revolution 4.0” 
Nôi dung chi tiết xin xem File đính kèm dưới đây:

Tệp đính kèm: 1. Thông báo(86 KB) | 2. Mẫu đăng ký(36 KB) | 3. Registration form(28,17 KB) | 4. Announcement(1,08 MB) | 5. Cập nhật thông báo tiếng Việt(1,11 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec