THÔNG BÁO
Thông báo số 03 Hội thảo Quốc tế năm 2019 "Quản trị trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục"
20/08/2019 08:47
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về kế hoạch tổ chức Hội thảo Quốc tế năm 2019 về "Quản trị trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục" như sau:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo số 03(263,02 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác