THÔNG BÁO
Thông báo về việc xét tặng giải thưởng Bảo Sơn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các công trình nghiên cứu khoa học năm 2020
04/03/2020 09:51
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về việc xét tặng giải thưởng Bảo Sơn về nghiên cứu khoa học năm 2020. Chi tiết tại file đính kèm:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo(906,89 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác