THÔNG BÁO
Thông báo và mời viết bài Hội thảo Quốc gia "Tư tưởng Hồ Chí Minh về Quản lý giáo dục" do Học viện Quản lý giáo dục và NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật phối hợp tổ chức
13/03/2020 17:14
Học viện Quản lý giáo dục và NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia với chủ đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về Quản lý giáo dục". Kính mời quý đại biểu đăng ký tham dự và gửi bài viết về Hội thảo theo thông tin tại File đính kèm:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo Hội thảo Quốc gia 2020(1,32 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác