THÔNG BÁO
Thông báo số 02 về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế với chủ đề: "Giáo dục đại học Việt Nam và Châu Á: Tương quan và cơ hội hợp tác"
15/07/2020 09:58
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông tin tới các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý giáo dục, quản trị nhà trường cùng các cá nhân, đơn vị có liên quan về Hội thảo Khoa học Quốc tế với chủ đề: "Giáo dục đại học Việt Nam và Châu Á: Tương quan và cơ hội hợp tác" do Trường đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng tổ chức như sau:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo số 02(1,22 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác