Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Thông báo Học viện khóa 13 (2015-2017) nộp luận văn thạc sĩ
18/05/2017 14:45
Căn cứ kế hoạch đào tạo thạc sĩ khóa học 2015-2017, Học viện Quản lý giáo dục thông báo tới các học viên khóa 13 chuyên ngành Quản lý giáo dục các qui định, yêu cầu và kế hoạch bảo vệ luận văn tốt nghiệp theo File đính kèm dưới đây:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo(553,42 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec