THÔNG BÁO
Thông báo về việc học viên khóa 02 (2017- 2019) chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng nộp Luận văn Thạc sĩ
08/07/2019 14:45
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo tới các học viên khóa 02 (2017- 2019) chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng về việc nộp Luận văn như sau:

Tệp đính kèm: 1. Thông báo(610,33 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác