THÔNG BÁO
Thông báo V/v triệu tập sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2019- 2020
04/09/2019 16:19
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019- 2020 và triệu tập sinh viên tham dự:
1. Đối tượng triệu tập:
- Toàn bộ Sinh viên Khóa 13;
- Sinh viên các lớp khóa 10, 11, 12: mỗi lớp 10 sinh viên (cán bộ lớp gửi danh sách về trợ lý sinh viên của khoa trước ngày 06/9/2019 và thông báo tham dự)
2. Thời gian - địa điểm: 
Sinh viên có mặt trước 08h00, ngày 09 tháng 9 năm 2019 tại Hội trường A3, Học viện Quản lý giáo dục.

Tệp đính kèm: 1. Kế hoạch chi tiết(281,75 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác