THÔNG BÁO
Quyết định Công nhận kết quả và cấp Giấy chứng nhận năng lực Tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung Châu Âu cho học viên cao học năm 2020
23/07/2020 17:18
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo tới quý Anh/Chị học viên cao học các khóa Thạc sĩ về việc công nhận kết quả và cấp Giấy chứng nhận năng lực Tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung Châu Âu năm 2020 như sau:

Tệp đính kèm: 1. Quyết định và danh sách học viên được công nhận trình độ ngoại ngữ(3,91 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác