THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức biên soạn, nghiệm thu tập bài giảng các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ năm học 2020-2021
24/07/2020 17:35
Phòng Đào tạo Sau Đại học, Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo tới quý Thầy/ Cô giảng viên về việc tổ chức biên soạn, nghiệm thu tập bài giảng các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ năm học 2020-2021:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo(1,04 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác