THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức biên soạn giáo trình năm học 2020-2021 cho các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ
24/07/2020 17:37
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về việc tổ chức biên soạn giáo trình năm học 2020-2021 cho các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ:

Tệp đính kèm: 1. Thông báo(1,8 MB) | 2. Mẫu đăng ký tên giáo trình(33,5 KB) | 3. Mẫu đề cương giáo trình(38,5 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác