Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển sinh Đào tạo Trình độ Thạc sỹ các ngành đợt 1 năm 2017
05/05/2017 14:54
Học viện Quản lý giáo dục thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển sinh Đào tạo Trình độ Thạc sỹ các ngành đợt 1 năm 2017. Thông tin chi tiết xin xem File đính kèm dưới đây:
Tệp đính kèm: 1. Ngành CNTT(199,3 KB) | 2. Ngành TLHLS(282,84 KB) | 3. Ngành QLGD(3,3 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec