Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Thông báo V/v Tổ chức các lớp Bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho Học sinh
31/08/2018 10:49
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc tổ chức các lớp Bồi dưỡng Năng lực tư vấn  cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh như sau:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo(1,61 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec